Monthly Archives: May 2012

PapaliitPapalii…

Papaliit Papaliit unti-unti ako ay Iyong pinipino ga-buhangin ga-alabok ga-tuldok  mula sa aking makasalanang anyo dinudurog mo ako (O, Panginoon!)   O, kayliit ko Panginoon at walang halaga ngunit ga-tuldok kong pagkatao ano’t  Iyong nakita pa?   dinakot mo ako’t … Continue reading

Aside | Posted on by | Leave a comment

 Halos ga-bayw…

  Halos ga-baywang ako’y nakalubog sa tubig, Panginoon, na tila isang ilog walang anu-ano’y Liwanag Mo’y aking natagpo mula sa malayo – palapit, palapit (O, Diyos!) nagniningning sa busilak na tubig Ika’y lumukob lumalapit, sa katauhan ko’y bumalot   sa … Continue reading

Aside | Posted on by | Leave a comment

Gusto mo ba yan…

Gusto mo ba yan? Sigurado ka na ba?  

Aside | Posted on by | Leave a comment