Free to Fly by Jana Alayra

Video | Posted on by | Leave a comment

Rain or Pour

Video | Posted on by | Leave a comment

Take My Hand

Video | Posted on by | Leave a comment

Take My Hand

Video | Posted on by | Leave a comment

Absolutely Nothin’!

Video | Posted on by | Leave a comment

Fixin’ My Eyes On You

Video | Posted on by | Leave a comment

Ang Kaibahan

Ang Kaibahan

20 Mayo 2013

 

Natagpuan ko na

                ang unang patak ng ulan

                ang alimpuyo ng katawang – laman

                ang daluyong ng kahapong nagdaan

                ang sigaw ng pusong sugatan

                ang mga tula ng kamalian

                ang opinyon ng kabuktutan

                ang kawalan ng karangalan

Ibinababa ko na

                sa iyong paanan

                                ang lahat ng aking nakaraan

                                ang lahat ng aking kahangalan                   

ang lahat ng aking kamangmangan

ang pira-pirasong katauhan

ang pagkataong lublob sa kasalanan

 

Napagtanto ko na

                ang lahat ng ito’y iyong nalalaman

                bawat sandali’y ako’y iyong minamasdan

                kilos ko’y iyong sinusubaybayan

                hinihintay na tuluyang mapunta sa kawalan

                (upang ako ay iyong mapuntahan)

 

Natagpuan at napagtanto ko na

                Ikaw lang pala ang kasagutan

                sa aking mga tinatakbuhan

                ikaw lang pala ang katotohanan

                sa realidad ng kalupitan

                Ikaw lang pala ang tunay na pag-ibig

                sa tibukin ng pusong hangad      

                Ikaw lang pala ang kasiyahan

                sa katahimikan ng kalungkutan

                Ikaw lang pala ang kailangan

                sa’king malaking kakulangan

                Ikaw lang pala ang karunungan

                upang makita ang ilaw sa daan

                Ikaw lang pala ang paraan

                upang katauha’y mahugasan

 

Kulang yaring taludturan

                upang kilalanin ang iyong pangalan

                pasalamatan ang iyong kapatawaran      

                suklian ang iyong pagmamahal

                isigaw at habambuhay na ika’y papurihan

 

ngunit nawa iyong tanggapin

                ang aking kababaan

                ang aking mga karumihang

                idinudulog sa’yong paanan

 

(Panginoon, mahaba pa ang aking landasin

Samahan mo ako sa aking tahakin

Pag-iisip ko’y patagin, puso ko’y biyakin

Isakatuparan mo sa akin ang iyong layunin.)

Posted in Uncategorized | Leave a comment